Tietosuojaseloste


European Regional Development Fund

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679). Laadittu 6.8.2021.

Rekisterin nimi                        

Battery Recycling Innovation Park -hankkeen verkkosivujen lomaketietojen rekisteri

Rekisterinpitäjä

Ylivieskan kaupunki, Elinkeinopalvelut
Torikatu 3, LH 9-10,
84100 Ylivieska

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Risto Rova, 040 129 0558
Torikatu 3, LH 9-10,
84100 Ylivieska

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä säilytetään Battery Recycling Innovation Park -hankkeen verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta saatuja henkilö- ja yhteystietoja. Tietoja käytetään tilastointi- ja raportointitarkoituksiin, hanke- ja markkinointiviestinnän toteuttamiseen sekä toimeksiantojen täyttämiseen. Onko muita käyttötarkoituksia? Pitääkö tarkentaa, millaista raportointia tehdään?

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet                                     

Rekisteri koostuu henkilöiden tai yritysten yhteyshenkilöiden itse ilmoittamista tiedoista.

Henkilötietojen luovuttaminen

Yritysten yhteyshenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa yhteistyöverkostoomme kuuluvien korkeakoulujen yhteyshenkilöille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Ylivieskan kaupungin elinkeinopalveluiden työntekijät, joilla työtehtävänsä puolesta on tarve käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka ei vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa vierailijan käyttökokemusta kotisivuillamme sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Käytämme tilastojen kokoamiseen ja tietojen analysointiin Google Tag Manager ja Google Analytics -palveluita, jonka evästeiden käytöstä voi lukea enemmän Googlen omalla tietosuoja ja turvallisuus -sivullaan.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen     

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa Battery Recycling Innovation Park -hankkeen

lomakerekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyynnön esittäjän henkilötiedot tarkastetaan lomakkeen jättämisen sekä tietojen luovuttamisen yhteydessä.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon tarkastamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Oikeus vaatia tiedon korjaamista              

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Virheen korjaamispyyntö osoitetaan henkilökohtaisen käynnin yhteydessä rekisteriä koskevalle yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjän henkilötiedot tarkastetaan ennen tietojen korjaamista.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Reksiteritietojen korjaamisvaatimus  

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Yritysten ja organisaatioiden on raportoitava kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tietoturvaloukkauksista. Käyttäjille on ilmoitettava vakavista loukkauksista mahdollisimman pian, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin.