Tietoa meistä


European Regional Development Fund

Ylivieskan kaupunki

Ylivieska on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva alueellinen keskuskaupunki. Ylivieskan kaupungin elinkeinopalvelut tukee ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä sekä kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Ylivieskaan.

Ylivieska on yli 100 000 asukkaan markkina-alueen keskus, joka tarjoaa hyvät palvelut ja puitteet mukavaan elämään, henkilökohtaiseen kehitykseen ja monipuoliseen liiketoimintaan. Sen sijainti pääradan varrella ja valtatien 27 ja kantatien 86 risteyksessä takaa nopeat liikenneyhteydet kaikkialle. Oulunsalon ja Kruunupyyn lentokentät ovat lähellä, samoin Kokkolan ja Kalajoen satamat.

Ylivieska on tunnettu kaupan keskus ja vetovoimainen autokaupan keskittymä. Teollisuuden aloista etenkin metalliteollisuus, elektroniikka- ja mekaniikkateollisuus sekä mekaaninen puutuoteteollisuus ovat vahvoja ja alue on maanlaajuisesti tunnettu tuotantoteollisuuden keskittymä.

Centria ammattikorkeakoulu

Centrian tutkimus- ja kehittämisyksikkö tekee yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa niiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Centrian tavoitteena on tarjota monialaista osaamista yritysten avuksi tuotekehitykseen, liiketoimintahankkeisiin, kansainväliseen toimintaan ja yrittäjyyteen. 

Centrian T&K-toiminta on yksi ammattikorkeakoulun vahvuuksista ja sen taso ja laajuus on Suomen ammattikorkeakoulujen kärkeä. Centrian vahvuutena ovat sen poikkeuksellisen tiiviit yhteydet alueen elinkeinoelämään. Paikallisen elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on ollut noin neljännes.

Centrian tutkimus- ja kehitysyksikkö työllistää n. 110 henkilöä, ja tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 90. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat Business Finland, EU (EAKR, ESR, Interreg), maakuntien liitot ja ELY‐keskukset. Vuonna 2019 Centrian T&K-toiminnan kokonaisvolyymi oli 8 milj. €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 6,6 milj. €, mukaan lukien viisi Business Finlandin hanketta, joiden rahoitusosuus oli 2,6 milj. €.

Sievin Teollisuuspuisto Oy

Sievin Teollisuuspuisto Oy on kokonaisuudessaan Sievin kunnan omistama yhtiö, joka tuottaa elinkeinopalveluja ja tarjoaa teollisuustoimitiloja yritysten käyttöön. Se osallistuu yhdessä yhteistyökumppaneiden ja alueen yritysten kanssa alueellisiin kehityshankkeisiin ja tukee yritysten kasvua ja kehitystä.