Rinnakkaisprojektit


European Regional Development Fund

Taustaa

Akkujen käyttöä vauhdittavat erityisesti sähköiseen liikenteen ja uusiutuvan energian käytön kasvu, ja akkumarkkinoiden arvon onkin Euroopassa ennustettu olevan 250 miljardia euroa vuoteen 2025. Suomessa on laajaa akkuarvoketjuun liittyvää osaamista: vahvaa kaivosteollisuutta ja raaka-aineiden prosessiteollisuutta sekä akkujen valmistamiseen, käyttöön ja kierrätykseen liittyvä teknologiaosaamista.  Ilmastonmuutos ja hiilijalanjäljen pienentäminen ovat luoneet valtavan kysynnän kestävän kehityksen mukaisille akkujen kierrätysteknologioille ja Suomen tavoitteena on päästä johtavaksi teknologia- ja palveluasiantuntijaksi globaaleilla markkinoilla.

BR Pilot Plant

BR Pilot Plant on Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia perustaa litium-ioni akkujen pilottikierrätyslaitos ja kehitys- ja testausympäristö (virtuaalinen koetehdas) Ylivieskaan osaksi akkupuistoa

Hankkeen avulla selvitetään uudenlaisen litium-ioni akkujen purkamiseen liittyvän kansainvälisen tason tuotannollisen toiminnan ja teknologiakehityksen toimintaedellytykset ja reunaehdot alueella. Lisäksi saadaan uuttaa tietoa akkujen purkamistoimintaan läheisesti liittyvien toimintojen kuten akkujen kuljetuksiin, varastointiin ja muihin logistiikkakysymyksiin, koulutustarpeisiin sekä sijoittumiseen ja erilaisiin ympäristömääräyksiin liittyen.

Hankkeen välittömät tulokset toimivat päätöksenteon tukena akkujen kierrätyslaitoksen perustamiselle Ylivieskaan. Hanke mahdollistaa uudentyyppisen teollisen toiminnan syntymiselle alueelle. Pilottilaitos ja siihen liittyvä kansainvälinen yhteistyö ja kiertotalouskokonaisuus mahdollistavat uusien ja muualta siirtyvien yritysten tuoman työpaikkojen lisäyksen.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tulokset mahdollistavat laajemmat ja monipuolisemmat kasvu- ja vienti- sekä kansainvälistymisnäkymät alueen tuotannolliselle teollisuudelle sekä siihen liittyville palveluille sekä lisäävät alueen yleistä vetovoimaisuutta, dynaamisuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi tulokset mahdollistavat uudentyyppisen roolin kansainvälisissä hankkeissa tukeutuen akkukierrätyksen pilottilaitokseen ja virtuaalitehtaan muodostamaan kokonaisuuteen ja sen tuomaan osaamiseen. Hankkeen tulokset vahvistavat Pohjois-Pohjanmaa alueen yritysten valmiutta siirtyä seuraavan teknologiavaiheeseen tuotannollisessa teollisuudessa ja hyödyntää mahdollisimman hyvin uusien prosessointimenetelmien ja Industry 4.0:n tarjoamat mahdollisuudet nopeasti kasvavalla akkuteollisuusalalla Euroopassa ja globaalisti.

SAAROB

Centrian ammattikorkeakoulu on vahva alueellinen hanketoimija, jolla on kokemusta teollisuuden ja oppilaitosten yhteishankkeista. Osaamisen osalta Centria ammattikorkeakoulun vankka kokemus digitaalisen tehdasinfrastruktuurin, robotiikan, cobotiikan ja tekoälyn sovelluksissa sekä tuotantoteknologioiden sekä ympäristökemian alla tukee modernin akkujen käsittelylaitoksen osaamistarpeita tulevaisuudessa.

Centrian SAAROB-hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on etsiä ja hyödyntää uuden sukupolven robotiikan-, digitalisaation-, sekä älykkään automaation avulla turvallisia ja tuottavuutta edistäviä ratkaisuja, ideoita ja toimintamalleja tulevaisuuden akkukierrätyksen logistisiin haasteisiin. Hankkeessa luodaan ja testataan turvalliseen akkuteknologian jälleenhyödyntämiseen keskittyvä robotisoitu tutkimus-, kehitys-, ja innovaatioympäristö sekä luodaan tämän ympärille konsepti, jonka avulla tutkimustulokset välitetään yrityksille ja toimijoille sovellusdemonstraatioiden, prosessisimulointien ja tietopakettien muodossa.

Hankkeen tuloksena alueelliset yritykset, toimijat ja kuluttajat saavat konkreettista tutkimustietoa ja ratkaisumalleja sähköautojen akkuteknologian jälleenhyödyntämisprosessista osana tulevaisuuden vähähiilistä yhteiskuntaa. Tulokset palvelevat alueen teollisuusyrityksiä tuottamalla soveltuvaa tietoa akkujen kierrätykseen liittyvän teollisuuden toimintaedellytyksistä alueella, ja sitä voidaan hyödyntää alueen elinkeinojen kehittämisessä myös muilla aloilla. Tieto vahvistaa yritysten valmiutta siirtyä seuraavan teknologiavaiheeseen tuotannollisessa teollisuudessa ja hyödyntää mahdollisimman hyvin mm. uusien käsittelymenetelmien ja Industry 4.0:n tarjoamat mahdollisuudet akkujen kierrätysteollisuudessa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto EAKR-rahoituksena.