Projekti


European Regional Development Fund

Battery Recycling Innovation Park on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, joka käynnistyi toukokuussa 2020. Hankkeen tavoitteena on luoda Ylivieskaan litium-ioni akkujen kierrätysinnovaatioihin ja kiertotalouteen keskittyvä akkuteollisuuden innovaatiopuisto. Keskeisiä tutkimus- ja kehittämisalueita ovat akkujen testaus ja kunnon arviointi, käytettyjen akkujen käsittelyprosessin automatisointi, robotiikka, Industry4.0 ratkaisujen soveltaminen, erilaisten simulaatioiden ja virtuaalisen testausympäristön kehittäminen (koetehdas), turvallisuus ja logistiikkaratkaisut, ICT sovellukset jne. Hanketta hallinnoivat Ylivieskan kaupunki, Centria ammattikorkeakoulu ja Sievin Teollisuuspuisto Oy.

Haluatko liittyä mukaan nopeasti kasvavaan akkuteollisuuden ekosysteemiin?

Yritys- ja kumppaniverkostoomme kuulu jo yli 50 koti- ja ulkomaista yritystä ja T&K-toimijaa. Verkostomme mahdollistaa uusien liiketoimintamallien kehittämisen, yritysten ja T&K-toimijoiden yhteiset tutkimus- ja tuotekehityshankkeet sekä kansainväliset kontaktit ja yhteistyön.