Tilat ja laitteet


European Regional Development Fund

Laboratorio-, toimisto- ja tuotantotilat

Testaus- ja demotiloja sekä toimistoiloja on tarjolla Centria ammattikorkeakoulun Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Teollista tuotantotilaa on vuokrattavissa Recion Oy:n R-Yrityspuistossa.

Centrian laboratoriot

Battery Park -laboratorioihin kuuluu useita laboratorioita sekä testaus ja demonstraatiotiloja, joissa yritykset ja T&K-toimijat voivat tutkia, testata ja demonstroida uusia ratkaisuja ja teknologioita.

Tuotantoteknologian kehittämislaboratorio

Centrian tuotantoteknologian tutkimusryhmällä on käytössään kehittyneet ja nykyaikaiset robotiikan tutkimus ja kehittämisympäristöt, joissa toteutetaan robotiikan ja tuotantoautomaatioteknologian soveltavaa tutkimusta ja kehitystä. Laboratoriot on varusteltu uusimmilla tutkimusalueeseen liittyvillä laitteistoilla ja varusteilla, joita ovat mm. yhteistyörobotit, mobiilirobotit, teollisuusrobotit, dronet, konenäkö- ja sensoriteknologiat, simulointi- VR ja AR-laitteistot jne. Tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita ovat yhteistyörobotiikka, konenäkö, tekoäly, robotiikan turvallisuus, sekä ketterät ja älykkäät tuotantoympäristöt. Siirrettävien laitteistojen avulla robotiikan demonstraatioita on mahdollista toteuttaa myös yritysten omissa tuotantotiloissa.

Robotiikan- ja tuotantoautomaatioteknologian tutkimus- ja kehittämisympäristö (engl.)

Akkulaboratorio

Laboratorion tärkein osa on li-ion akkujen tuotantolinja ja akkujen testausjärjestelmä, jossa jopa 48 akkua voidaan testata samanaikaisesti. Laboratorion erikoisuus on kuivahuone, joka on olennainen li-ion akkujen tuotannossa ja testauksessa. Laboratorion erikoislaitteita voidaan käyttää osana täydellistä laboratoriomittakaavassa rakennettavaa litiumioniakkujen valmistuslinjaa, missä akkuja voidaan valmistaa tutkimustarkoituksiin. Muut laitteet mahdollistavat akkukennojen monipuolisen tutkimuksen ja testaamisen. Laboratorio tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet uusien akkukemikaalien ja li-ion akkuteknologioiden tutkimukselle ja kehitykselle.

Centria battery lab.
Centria battery lab

Laitteet

Tuotantoteknologian laboratoriotilat ja laitteet

 • Robotit
 • Cobotit
 • 3D tulostimet
 • 3D skannerit
 • Laserskannaus
 • CNC koneistuskeskus Deckel Maho 80T
 • VR laitteet ja sovellukset
An overview of the Centria Production Technology Lab.

Robotit ja cobotit

 • ABB IRB 140/IRC5
 • ABB IRB 4400
 • ABB IRB 6700
 • Fanuc LR Mate 200iD
 • KUKA KR6 R900 sixx/K C4
 • Motoman MH6D/DX100
 • Omron LD250 Mobiilirobotti
 • Omron TM12
 • Universal Robot UR3 cobotti
Robots and cobots.

Turvalaitteet

 • SICK M4000 turvavaloverho
 • SICK S300 turvalaserskanneri
 • Safety Eye turvakamera
 • Kameralaitteisto
 • Konenäkökamerat
SICK M400 net custain and other safety equipment.

Virtuaalinen tehdas- ja testausympäristö

Virtuaalinen tehdas on digitaalista ja todellista ympäristöä yhdistävä simulaatioympäristö, joka mahdollistaa akkujen valmistus- ja kierrätysteknologioihin liittyvän kehittämisen, tutkimuksen, testauksen ja koulutuksen.

Virtuaalitehtaassa tehdasprosessien mittakaava voidaan kutistaa ja prosessiaikoja kiihdyttää. Tällä tavoin monimutkaiset ilmiöt tulevat näkyviksi, konkreettisimmiksi ja niiden suhteen voidaan toimia tehokkaammin.

Edut:

Microsoft HoloLense

Ytekin Centrian tilat

Ylivieskan kaupunki on hankkinut omistukseensa Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan kampuksen tilat ja ryhtyy vuokraamaan tiloja yrityksille. Sijainti samoissa tiloissa yhdessä Centrian kanssa on erinomainen mahdollisuus innovatiivisille yrityksille, jotka hyötyvät siitä, että T&K- yhteistyö ja Centrian mittaus-, testaus- ja simulointipalvelut ovat helposti saatavilla.

R-Yrityspuisto

Tuleva uusi teollisuuskeskittymä, R-Yrityspuisto Ylivieskassa, tarjoaa yrityksille täysin uusia menestymisen mahdollisuuksia. Rakentuvan alueen veturiyrityksenä toimii Recion Oy:n pitkät perinteet omaava putkistotehdas, joka osaamiseen kuuluvat myös erilaisten komponenttien ja erikoistuotteiden valmistus ja pintakäsittely. Recionin Ylivieskan tehtaasta tulee nykyaikainen yrityskeskus, joka kokoaa uudella tavalla yhteen yrityksiä, tieto- ja taitopääomaa ja palvelee tulevaisuuden liike-elämän ja teollisuuden tarpeita. Recion seurakseen alan uusia toimijoita, jotka hyötyvät sijainnista, Recionin tuotantolaitteista ja tiloista, materiaalihankinnoista ja eri toimijoiden välisistä synergioista.

Teollisuusalueelle tulee olemaan ominaista mm. teknologiateollisuus, teollisuus 4.0 (i4.0) eli seuraavan sukupolven tuotantoteknologiat, kiertotalous ja akkujen kierrätysteknologiat. Centria ammattikorkeakoulun rooli tulee korostumaan etenkin i4.0:n omaksumisessa. Ylivieskan kaupungin elinkeinopalvelut ja YTEK Ylivieskan Teknologiakylä Oy ovat myös tiiviisti mukana hankkeessa ja tarjoavat yrityksille palveluita, kehittävät yritysten toimintaedellytyksiä ja tukevat kannattavien yritysten ja uusien työpaikkojen syntyä Ylivieskaan.